Lokallagsstyret

Sebastian Schmidt – leder

Sebastian er lærer og vararepresentant i kommunestyret

Mari Rui Nygard – sekretær – tlf 45 87 50 99

Mari er utøvende musiker og kulturskolelærer