Sebastian Schmidt

4.kandidat

Født og oppvokst i Winterberg, Tyskland, flyttet til Stavanger og Norge i 1986 som nyutdannet geofysiker.

Ble lei av oljeleting etter få år og tok pedagogisk utdanning i Oslo. Lærer i matematikk, fysikk, naturfag. Skoleleder Forsøksgymnas i Oslo på 90-tallet.

Flyttet til Oppdal 2001, siden da bonde, skogbruker og deltidslærer. To barn.

Politisk erfaring: Leder i Oslo MDG, da MDG var i startfasen. Varamedlem i Oppdal kommunestyre i to perioder og bygningsrådet i en periode for Venstre.