Ola Vollan

Representant for Grønn Ungdom

  • Leder i Oppdal ungdomsråd
  • Sekretær i elevrådet ved Oppdal ungdomsskole
  • Representant for Grønn Ungdom i Oppdal og Rennebu MDG sitt styre