Mari Rui Heiniger

1.kandidat

CV

  • Født: Gjøvik, oppvokst på Stange i Innlandet, flyttet til Oppdal i 2013.
  • Sivilstatus: 34 år, gift, ett barn.
  • Utdanning: Musikk, språk og pedagogikk.
  • Stilling: Ungdomsskolelærer.
  • Politisk erfaring: Styremedlem St. Hanshaugen MDG, fylkesstyret til Sør-Trøndelag MDG, likeverdsutvalg.